Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door liefenleukkraamkado.nl en is onderdeel van Ontwerperie.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer Liefenleukkraamkado.nl je hier graag over welke gegevens van jou verzamelt en waarom. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vestigingsadres:
Lief&Leuk kraamkado
Putterweg 220
3851VG Ermelo

Bedrijfsadres/factuuradres:
Lief&Leuk kraamkado
Putterweg 220
3851VG Ermelo
Kvk:74626264
BTW-nummer: NL859973323B01
E-mail: info@liefenleukkraamkado.nl

Privacy algemeen
liefenleukkraamkado.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 

liefenleukkraamkado.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
We verzamelen persoonlijke gegevens, als bijvoorbeeld email, factuur en verzend adres en telefoonnummers.
Om het winkelen bij liefenleukkraamkado.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.

Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:
– Navigatie door de website (Google Analytics)
– Invullen van formulieren
– Plaatsen van een bestelling
– Aanmelden voor nieuwsbrief

Met welk doel verwerken wij de persoonsgegevens
-Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren
-Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt
-Het afwikkelen van betalingen

Waar bewaren we deze persoonsgegevens
Als u bij liefenleukkraamkado.nl een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op een veilige server. Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wij streven ernaar met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt liefenleukkraamkado.nl je gegevens
liefenleukkraamkado.nl gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Bewaartermijn gegevens
De persoonsgevens kunnen op verzoek worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijn is afgelopen. Een wettelijke bewaartermijn voor bestellingen, is de termijn die de Belastingdienst vast gesteld heeft op 7 jaar. Het is noodzakelijk om deze termijn de aankoopgegevens en jouw persoonlijke gegevens te bewaren. Andere gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de administratie kunnen op verzoek al eerder verwijderd worden. Vanwege statistische doeleinden bewaren wij de gegevens, zonder tegenbericht, langer dan 7 jaar.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. liefenleukkraamkado.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, hiervoor is geen toestemming vereist. U kunt echter uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij liefenleukkraamkado.nl geen cookies ontvangt.

Google Analytics & cookies
Wij gebruiken Google Analytics, Google plaatst vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Deze cookies zijn uitgezonderd van de cookiewet en je hoeft hier dus ook geen toestemming voor te geven. Er is namelijk een nieuwe uitzonderingsgrond aan de wet toegevoegd, waar Google Analytics onder geschaard kan worden. Diensten die ingezet worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst, kunnen uitgezonderd worden van de cookiewet wanneer deze diensten geen of geringe inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. liefenleukkraamkado.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via liefenleukkraamkado.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Algemene NAW- en contactgegevens
Wanneer je een bestelling plaatst een vraag stelt via het contactformulier via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van je opgeslagen:
Bedrijfsnaam
 – Voornaam
 – Achternaam
-  Adres
 – Postcode 
- Woonplaats
 – E-mailadres 
- Telefoonnummer
 – Betaalgegevens.
Deze gegevens gebruiken we voor het afhandelen van de bestelling, vraag, opmerking, klacht etc., om onze producten en diensten te kunnen aanbieden en te leveren en je te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners. (subverwerkers)

Wijzigingen Privacy statement

liefenleukkraamkado.nl behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Beveiligen
liefenleukkraamkado.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door liefenleukkraamkado.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met liefenleukkraamkado.nl op via info@liefenleukkraamkado.nl