Herroepingsrecht

Je hebt het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te ontbinden. Het bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te houden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien in redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan liefenleukkraamkado.nl retourneren.

Wanneer de je gebruik wil te maken van je herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de liefenleukkraamkado.nl. Het kenbaar maken dient je te doen middels het modelformulier. Nadat de je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dient je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Als je binnen 14 dagen op de dag na ontvangst van je product niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht resp. het product niet aan liefenleukkraamkado hebt teruggezonden, is de koop een feit.

Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor je eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Liefenleukkraamkado.nl zal het bedrag van aankoop zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product terug ontvangen is bij liefenleukkraamkado.nl of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Alle Producten die u via liefenleukkraamkado.nl koopt welke op maat zijn gemaakt volgens de door u ingevoerde specificatie. Is het herroepingsrecht is niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Als een product niet afgeleverd is volgens de door jou gepersonaliseerde specificaties neem dan binnen 14 dagen per mail contact op te nemen met de liefenleukkraamkado.nl.