disclaimer

Disclaimer voor https://www.liefenleukkraamkado.nl

ONTWERPERIE (Kamer van Koophandel: 08195045), hierna te noemen liefenleukkraamkado.nl verleent u hierbij toegang tot https://www.liefenleukkraamkado.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. liefenleukkraamkado.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
liefenleukkraamkado.nl spant zich in om de inhoud van  https://www.liefenleukkraamkado.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://www.liefenleukkraamkado.n aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van liefenleukkraamkado.nl
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.liefenleukkraamkado.n geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met liefenleukkraamkado.nl. Voor op https://www.liefenleukkraamkado.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan liefenleukkraamkado.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie van de kleur. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Derhalve kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij liefenleukkraamkado.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van liefenleukkraamkado.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.